Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün görevleri :
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Belediye sınırları içerisindeki tüm işyeri ve müesseselerin ruhsatlandırılması, kontrol ve denetimlerinin yapılması nizam ve intizama uygun olarak çalışmalarını sağlamaktadır.                                                                                                            

Müesseselerin Sınıflandırılması;
a) Gayrı Sıhhi Müessese: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsat ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan ya da doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek müesseseleri,

b) Birinci Sınıf Gayrı Sıhhi Müesseseler: Meskenlerden mutlaka uzak bulundurulmaları gereken işyerlerini (Organize Sanayi Bölgesinde bulunan işyerleri gibi),


c) İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Müessesenin faaliyeti gerektirdiği takdirde meskenlerden veya insanların ikametine mahsus diğer yerlerden, inceleme kurulunca teklif edilip yetkili idare tarafından uygun görülecek bir mesafede faaliyette bulunması gereken işyerlerini,

d) Üçüncü Sınıf Gayrı Sıhhi Müessese: Meskenlerin ve insanların ikametine mahsus diğer yerlerin yakınında kurulabilmekle birlikte sıhhi yönden denetim altında bulundurulması gereken işyerlerini,

e) Sıhhi Müessese: Gayri Sıhhi Müesseseler dışından kalan her türlü işyerini,

f) Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri: Kişilerin tek tek ya da toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi ve konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathaneler; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet arttırıcı veya zeka geliştirici elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler, lunaparklar, sirkler ve benzeri yerleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak belirlenmiştir.

Ayrıca müesseseler hem Sıhhi hem de Gayrı Sıhhi Müessese adı altında iki grupta sınıflandırılmıştır. Belediyemiz bu sınıflandırmalardan ikinci ve üçüncü sınıf Sıhhi, Gayrı Sıhhi Müesseselere İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ve hafta tatili kanununa tabi işyerlerine HAFTA TATİLİ RUHSATI vermeye yetkilidir.
 
 Ruhsat süresi geçen veya yenilenmesi gereken, sınıf değişikliği gereken işyerlerinin ruhsatlarının mevzuatlar çerçevesinde sınıf tayininin yapılması Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı Müracaatında gerekli Evraklar

ŞEREFLİKOÇHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
(İmar ve Şehircilik  Müdürlüğü)
                  
 
GAYRI SIHHİ MÜESSESELERE 
AİT İŞYERİ AÇMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
                   
ŞAHISLAR İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
 :               
1. Başvuru Formu
2. Tapu Fotokopisi (Kira Kontratı)

3. Yapı Ruhsatı

4. 4 Adet Resim
5. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6. Vergi Levhasının Fotokopisi
7. Makine Yerleşim Planı ve Motor Beyanı (5 Hp'den büyük olanlar için)
8. Yangın Söndürme Tüpü (Faturasının Fotokopisi) İtfaiye Raporu
9. Borcu Yoktur Yazısı (Belediyemizden temin edilecek)
10. Portör Muayene Raporu (kartı) Sağlık Cüzdanı
11. Faaliyet Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi
12. ÇED Raporu
                          
 
NOT: İşyerinin özelliklerine göre ilave belgeler istenebilir.        
                  
 
ŞİRKETLER İÇİN GEREKEN EVRAKLAR :

1 Başvuru Formu

2 Ticaret Sicil Gazetesi
3 İmza Sirküleri
4 Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
5 Tapu Fotokopisi (Kira Kontratı)
6 Yapı Ruhsatı
7 Vergi Levhasının Fotokopisi
8 Makine Yerleşim Planı ve Motor Beyanı (5 Hp'den büyük olanlar için)
9 Hekim Sözleşmesi (50 kişiden fazla çalıştıran yerler için)
10 Portör Muayene (Sağlık Cüzdanı) Kartı
11 Borcu Yoktur Yazısı (Belediyemizden Temin Edilecek)
12 Yangın Söndürme Tüpü (Faturasının Fotokopisi) İtfaiye Raporu
13 ÇED Raporu
14 Sorumlu Müdürlük Sözleşmesi (Sorumlu Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi)
             
 
NOT: İşyerinin özelliklerine göre ilave belgeler istenebilir.                     
NOT: 185 m2 den büyük işyerleri İ.B.B. İtfaiye Daire Başkanlığından İtfaiye Raporu Alınacaktır.

       

(Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü)
                  
 
SIHHİ MÜESSESELERE AİT İŞYERİ AÇMA RUHSATI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
                  
 
ŞAHISLAR İÇİN GEREKEN EVRAKLAR

                  
 
1 Başvuru Formu
2 Tapu Fotokopisi (Kira Kontratı)

3 Yapı Ruhsatı

4 4 Adet Resim
5 Nüfus Cüzdan Fotokopisi
6 Vergi Levhasının Fotokopisi
7 Makine Yerleşim Planı ve Motor Beyanı (3 Hp'den büyük olanlar için)
8 Yangın Söndürme Tüpü (Faturasının Fotokopisi)
 
9 Borcu Yoktur Yazısı (Belediyemizden temin edilecek)
10 Portör Muayene (Sağlık Cüzdanı) Kartı

11 Faaliyet Belgesi veya Oda Kayıt Belgesi

12 İtfaiye Raporu
13 İnternet Cafe ve Oyun Salonları için İnternetçiler Odasına Kayıt
14 Asayiş Raporu (Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için) 

NOT: İşyerinin özelliklerine göre ilave belgeler istenebilir.        
                  
 
ŞİRKETLER İÇİN GEREKEN EVRAKLAR
                   
1 Başvuru Formu
2 Ticaret Sicil Gazetesi

3 İmza Sirküleri

4 Sorumlu Müdürlük Sözleşmesi (Sorumlu Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi)
5 Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
6 Tapu Fotokopisi
7 Yapı Ruhsatı
8 Vergi Levhasının Fotokopisi
9 Makine Yerleşim Planı ve Motor Beyanı (3 Hp'den büyük olanlar için)
10 Hekim Sözleşmesi (50 kişiden fazla çalıştıran yerler için)
11 Portör Muayene (Sağlık Cüzdanı) Kartı
12 Borcu Yoktur Yazısı (Belediyemizden temin edilecek)
13 Yangın Söndürme Tüpü (Faturasının Fotokopisi) İtfaiye Raporu
14 Asayiş Raporu (Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri için)
15 İnternet Cafe ve Oyun Salonları için İnternetçiler Odasına Kayıt       
     
 
NOT: İşyerinin özelliklerine göre ilave belgeler istenebilir.