TUZ ve KAVUN DİYARI ŞEREFLİKOÇHİSAR
Ankara'nın güney sınırındaki ilçesi. İç Anadolu Bölgesi'nde, Tuz Gölü'nün kuzeydoğusunda bulunur. Ankara ilinin en uzak ilçelerinden olan Şereflikoçhisar, Tuz Gölü ile Hirfanlı barajı arasında kalmaktadır. Kuzeyinde Bâlâ, doğusunda kendisinden koparılarak ilçe yapılan Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören, batısında Tuz Gölü ve Kulu ilçeleri ile çevrilidir.

Şereflikoçhisar'ın Tarihi

Şereflikoçhisar', Kültür Bakanlığının höyüklerde yaptığı araştırmalardan anlaşılacağı üzere, MÖ. 3000 yıllarına kadar uzanan 5000 yıllık tarihi geçmişe sahiptir. Tuz Gölü ve Şereflikoçhisar genel görünüşü İlçe toprakları ülkemizin en eski yerleşme alanlarındandır. Höyükler halindeki ilk yerleşmelerden çıkartılan güneşte kurutulmuş kiremitler Cilalı Taş Dönemi'nde bile buralarda yerleşildiğini göstermektedir. Milattan önceki devirlerde Hititlerin, Roma ve Doğu Roma (Bizans) imparatorluğunun, bir ara da İran Devleti'nin hakimiyetinde kalan ilçe arazisi Malazgirt Zaferi'nden sonra Selçuklu Türkleri'nin hakimiyetine girmiştir. Selçuklulardan kalma en önemli tarihî eserler Sultan Alaaddin Camii ve bugün ayakta olmayan Hurşid Hatun (Sultan Alaaddin'in eşi) türbesi  ve Hacı Enbiya Hz. Türbesi dir. Şereflikoçhisar, Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra Karamanoğulları'na bağlı kalmıştır. 1467 yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından Osmanlı Devleti sınırları içine alınan Şereflikoçhisar; Osmanlılar zamanında genellikle Aksaray'a bağlı bir kaza durumunda idi.

Osmanlı Hakimiyetine geçtikten sonra, Rumeli’ye Batı Trakya’ya İstanbul’un Fethi ile de, İstanbul’ Aksaray Semtin de 1571’de de Kıprıs’ta zorunlu ikamet ettirilmiştir. Bu nedenle Osmanlının hakimiyetine geçişinin ilk yüzyılında nahiye durumuna düşmüştür.19 yy’ın ortalarında Antep, Urfa, ve Maraş yörelerinde zorunlu ikamete tabi tutulan Şereflikoçhisar bir dönem Aksaray ve Niğde’ye bağlı kalmış, ESBKEŞAN salnamesiyle Kulu ve İnevi ile birlikte ortak yönetimle yöneltilmiştir. Daha sonra 1891 yılında ilçe olan Şereflikoçhisar; Konya iline bağlanmış,1933 yılında ise Ankara'ya bağlanmıştır.

Şereflikoçhisar isminin menşei

Aziz ecdadımızın Çanakkale’de verdiği Şehitlerden ve gösterdiği kahramanlıklardan dolayı İlçemiz Büyük Önder Atatürk ve Meclis tarafından Şerefli ünvanı ile ödüllendirilmiştir.Mustafa Kemal Atatürk bir gün İsmet Paşa’ya“Paşam Memlekette çok Koçhisar var; Çankırı’nın Koçhisar’ı Ilgaz olsun,Mardin’in Koçhisar’ı Kızıltepe olsun,Sivas’ın Koçhisar’ı Hafik olsun,Konyanın Tuz başı Koçhisar’ı da çocuklarının Çanakkale savaşlarında gösterdiği üstün yararlılıklardan dolayı Şereflikoçhisar olsun. Dediği Türkiye çapında ve yerel manada pek çok araştırmacı ,tarihçi ve yazar tarafından  beyan edilmektedir.